Coronavirus (COVID-19)

Heeft u algemene vragen over het Corona virus? Neem voor de actuele informatie contact op met het RIVM op 0800-1351 of kijk op de website.

Heeft u klachten die mogelijk duiden op het Corona virus, kijk dan eerst op de speciale site van thuisarts.nl of het nodig is om de huisartsenpraktijk te bellen.

Kom NIET naar de praktijk toe, daarmee bent u een besmettingsgevaar voor anderen.

Welke praktijkvoering hanteren wij? Hierin volgen wij het landelijke beleid conform RIVM en NHG richtlijnen en betekent het volgende:

Balie Ter bescherming van onze medewerkers is onze balie in principe gesloten om de eventuele virusoverdracht te beperken. Voor vragen m.b.t. formulieren, het inleveren van urine is het verzoek telefonisch contact op te nemen.

Afspraken Wij maken alleen afspraken voor dringende zaken die niet kunnen wachten.

o U komt alleen in de praktijk, begeleiding is alleen toegestaan bij kinderen

(maximaal 1 persoon)

o Wij schudden geen handen

o Was uw handen regelmatig met water en zeep

o Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog

o Maak gebruik van papieren zakdoekjes.

Telefonisch spreekuur Wij hebben meer ruimte voor telefonisch spreekuur met de huisarts. Indien noodzakelijk zal de assistente u hiervoor inplannen. De afspraken met de praktijkondersteuners Somatiek en GGZ en de praktijkverpleegkundige ouderenzorg vinden eveneens telefonisch plaats.

Visites In principe doen wij de komende weken uitsluitend visites met een medische noodzaak, tenzij dit na overleg met de huisarts anders wordt bepaald.

Algemene klachten en vragen Heeft u andere klachten of vragen waar u twijfels over heeft? Kijk voor meer informatie op thuisarts of neem dan contact op met de praktijk. De assistentes zullen u in eerste instantie voorzien van zelfzorgadvies. Indien dit niet toereikend is, wordt overlegd met de huisarts hoe verder te handelen.