Griepvaccinatie 2020

 In oktober en november krijgen zo’n 6 miljoen mensen van hun huisarts een uitnodiging voor de jaarlijkse griepprik. De griepprik is voor mensen van 60 jaar en ouder en voor volwassenen en kinderen met bepaalde medische aandoeningen.

In uw uitnodigingsbrief staat dag en de tijd vermeld. U kunt alleen op de aangegeven dag en tijd komen, dit jaar is het helaas niet mogelijk om flexibel te zijn bij het maken van afspraken. Door groepen te verspreiden voorkomen we extreme drukte en zijn we in staat om de vaccinatie voor iedereen veilig te organiseren.

 Locatie: Sporthal Nylan, Middelzeelaan 18, 8932 AK Leeuwarden. 

Neem de uitnodigingsbrief en mondkapje mee naar de prik locatie. Zonder uitnodigingsbrief kunnen wij u geen prik geven.  Uiteraard zullen wij zoveel mogelijk maatregelen nemen en rekening houden me het coronavirus, zodat uw en onze veiligheid wordt gewaarborgd.