Spoedgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Voor eerste hulp (wonden, kneuzingen, verbrandingen enz.) of spoedeisende klachten kunt u altijd direct terecht. Als u van tevoren belt of laat bellen, houdt de huisarts rekening met uw komst.

112                                   Bij levensbedreigende situaties
058-2801505, keuze 1      Maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur
0900-1127112                  Dokterswacht. Buiten kantooruren en tijdens het weekend