Mijn Gezondheid.net (MGN)

U kunt, online, inzage krijgen in uw dossier door u met uw digiD aan te melden op www. Mijn Gezondheid.net .nl. Onderaan deze pagina vind u een link. De praktijk geeft na uw verzoek uw dossier vrij voor inzage in een beveiligde internetomgeving. U kunt via MGN ook online afspraken inplannen. Bij spoedgevallen vragen wij […]

Lees verder

Vacature

Lees verder

Coronaregels in onze praktijk

In de media heeft u gehoord dat alle corona regels zijn komen te vervallen en dat ook het testen op corona niet meer hoeft. Als huisartsenpraktijk hebben wij echter te maken met patiënten met een soms heel kwetsbare gezondheid. Wij zullen u daarom toch vragen een zelftest te doen als wij twijfelen of uw klachten […]

Lees verder

Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens

Wilt u als er wijzigingen zijn in uw persoonlijke gegevens zijn dit doorgeven aan de assistente ? Denk aan een nieuw adres, naamswijziging na huwelijk of scheiding maar ook bijvoorbeeld een nieuw 06 nummer of emailadres.

Lees verder

Opleidingspraktijk

Wij zijn een opleidingspraktijk die basisartsen opleidt tot huisarts maar ook toekomstige doktersassistentes begeleidt tijdens een deel van hun opleiding. Vanaf 7 maart 2023 is Olivier de Groot onze huisarts in opleiding.

Lees verder

Symptomen Covid-19

De meest voorkomende klachten bij COVID-19: Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) Hoesten Benauwdheid Verhoging of koorts Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) Minder voorkomende klachten: Vermoeidheid Algehele pijnklachten Hoofdpijn Oogpijn Spierpijn Duizeligheid Prikkelbaarheid/verwardheid Buikpijn Afvallen/verlies van eetlust Diarree Overgeven / misselijkheid Oogontsteking Verschillende huidafwijkingen Zich niet lekker voelen Heeft u een of meer […]

Lees verder

Bloed prikken op afspraak

Let op: bloedafname kan alleen op afspraak. Er zijn 2 locaties in Leeuwarden. Bloedafname in het MCL is niet meer mogelijk als uw huisarts de aanvragende arts is. Ook als u materiaal moet inleveren moet u een afspraak maken. Ga naar certe.frl om een afspraak in te plannen of bel 088-2371000

Lees verder

Online afspraken maken

U kunt ook online een afspraak maken, dit kan via MijnGezondheid.net.nl. U meldt zich hier aan met digiD en kunt online een afspraak inplannen. Houdt er rekening mee dat u bij meerdere vragen ook meer tijd inplant. BIJ SPOED ALTIJD DE PRAKTIJK BELLEN !!

Lees verder

Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk  Algemeen De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in […]

Lees verder

Huisartsenzorg en eigen risico

Voor reguliere huisartsenzorg hoeft u als patiënt niets te betalen. Dit gaat via uw zorgverzekeraar. Voor een bezoek aan de huisarts bent u geen eigen risico kwijt. De huisarts kan het nodig vinden dat er medicatie wordt voorgeschreven of een aanvullend onderzoek noodzakelijk is, in dit geval zullen de kosten van uw eigen risico afgaan. […]

Lees verder

Mijn Gezondheid.net (MGN)

U kunt, online, inzage krijgen in uw dossier door u met uw digiD aan te melden op www. Mijn Gezondheid.net .nl. Onderaan deze pagina vind u een link. De praktijk geeft na uw verzoek uw dossier vrij voor inzage in een beveiligde internetomgeving. U kunt via MGN ook online afspraken inplannen. Bij spoedgevallen vragen wij […]

Lees verder