Verhuizen

Wilt u als u verhuist dit  z.s.m. doorgeven aan de praktijk ?

Als u buiten Leeuwarden gaat wonen kunt u geen patiënt blijven in onze praktijk. Wij vragen u om in dat geval een andere huisarts te zoeken.  Als u ingeschreven bent bij een nieuwe huisarts hebben wij uw toestemming nodig om uw medisch dossier over te dragen.

Voor de volledigheid willen wij u aangeven dat de overdracht van dossiers naar een andere praktijk gaat via zorgmail; een beveiligde omgeving voor het overdragen van medische dossiers.

Mijn Gezondheid.net (MGN)

U kunt, online, inzage krijgen in uw dossier door u met uw digiD aan te melden op www. Mijn Gezondheid.net. Onderaan onze startpagina vind u een link. De praktijk geeft na uw verzoek uw dossier vrij voor inzage in een beveiligde internetomgeving. U kunt via MGN ook online afspraken inplannen. Bij spoedgevallen vragen wij u […]

Lees verder