Huisarts

De huisarts is verantwoordelijk voor het onderzoeken en de behandeling van patiënten met (beginnende) klachten van zowel lichamelijke of psychische aard.

Tijdens een afspraak (spreekuur) worden de klachten (verder) geïnventariseerd en indien nodig onderzocht. De huisarts schat de ernst van de situatie in en/of stelt een diagnose. Indien nodig wordt in overleg met de patiënt, de behandeling afgestemd en medicatie voorgeschreven.

Of er een afspraak voor het spreekuur gemaakt dient te worden, wordt in eerste instantie geïnventariseerd door de doktersassistente, eventueel in overleg met de huisarts.

Verdere werkzaamheden van de huisarts zijn het vastleggen van behandelingen, beoordelen en verwerken van uitslagen en het regelen van verwijzingen naar andere specialisten. Ook wordt nauw contact onderhouden met collega’s, vindt er overleg met apotheken, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en therapeuten plaats en draait de huisarts avond-, nacht- en weekenddiensten op de huisartsenpost.

Eigen huisarts?
In onze praktijk werken vier huisartsen. Wanneer u zich bij de praktijk inschrijft, wordt u ook bij alle vier huisartsen ingeschreven. Wanneer u voorkeur heeft voor een huisarts dan kunt u bij voorkeur een afspraak bij hem of haar op het spreekuur maken. 

Wij streven ernaar wanneer u voor een klacht door een bepaalde huisarts bent geholpen, dat deze huisarts het traject met u afhandelt. Dit om verwarring en/of misverstanden te voorkomen.

Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens

Wilt u als er wijzigingen zijn in uw persoonlijke gegevens zijn dit doorgeven aan de assistente ? Denk aan een nieuw adres , naamswijziging na huwelijk of scheiding maar ook bijvoorbeeld een nieuw 06 nummer of emailadres.

Lees verder