Zorg voor de basis

Zorg voor de basis, dan zorg je voor de huisartsenzorg. De patiëntenzorg van de huisarts is de basis van de zorg voor alle Nederlanders. Het is cruciaal dat iedereen in Nederland een eigen huisarts heeft waar burgers laagdrempelig terecht kunnen, want mensen met een vaste huisarts leven gezonder én langer. Daarom is het belangrijk dat de huisartsenzorg bereikbaar en beschikbaar blijft voor iedereen.

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), VPHuisartsen, De Bevlogen Huisartsen (DBH) en InEen vragen de nieuwe minister van VWS Fleur Agema om te zorgen voor:

 1. Kostendekkende tarieven in de basishuisartsenzorg
  Meer consulten en extra inspanning moeten lonen en niet de basiszorgtarieven verlagen: de bekostiging van de basishuisartsenzorg moet het startpunt zijn, niet het sluitstuk.
 2. Loon naar werken voor de huisarts
  De huisartsenzorg levert grote inspanningen om de zorg overeind te houden. Dat verdient waardering en een passende beloning om dit in de toekomst te blijven doen. Dus geen onbegrijpelijke rekenkundige methodes met werkweken van 36 uur: doe recht aan de werkelijke inzet van de huisarts.
 3. Toekomstbestendige bekostiging voor de huisarts met meer medewerkers en (zorg)taken
  De berekening en de keuzes van de NZa zijn onnavolgbaar. Terugkijken naar 2022 en omrekenen naar 2025 biedt de huisarts niet de zekerheid en de ruimte om te investeren in meer praktijken en passende huisvesting. De huisartszorg verdient een bekostiging met oplossingen voor nu en perspectief voor de toekomst.

Op  bovenstaande manier geeft het nieuwe Kabinet invulling aan het hoofdlijnenakkoord waarin ze aankondigen de eerste lijn te versterken. Met de steun van de minister voor een toekomstbestendige bekostiging van de patiëntenzorg van onze huisartsen en hun teams houden we samen de zorg op de been.

Steunen

Laat u uw steun voor huisartsen en toekomstbestendige huisartsenzorg blijken? Teken dan de petitie : Petitie steunen

Waarneming zomervakantie

Ook tijdens de zomervakantie staat goede zorg bij ons voorop! 

Waarneming zomervakantie 

Om de continuïteit en kwaliteit van zorg voor u te kunnen borgen, bundelen huisartsenpraktijken Aldlân en Nylân deze zomer hun krachten. 

Mede vanwege de lagere bezetting bij zowel de huisartsen als assistentes, rekenen wij op uw begrip. 

NB Bijna iedere dag is van beide praktijken minimaal één arts aanwezig.

Dit betekent voor u van maandag 5 augustus t/m vrijdag 30 augustus 2024: 

 • In het geval van een levensbedreigende situatie belt u altijd 112; 
 • Kijk in eerste instantie voor uw klachten op www.thuisarts.nl voor advies wat u zelf kunt doen en of contact met de huisarts noodzakelijk is; 
 • U kunt contact opnemen met de huisartsenpraktijk via telefoonnummer:  058-280 15 05; 
 • De huisartsen, doktersassistentes, praktijkondersteuners Somatiek en de Praktijkverpleegkundige Ouderenzorg van beide praktijken werken gedurende deze periode op: 

Huisartsenpraktijk Aldlân 

Zevenblad 3  

Leeuwarden 

058-280 15 05 

 • De praktijkondersteuners GGZ van beide praktijken werken gedurende deze periode op: 

Huisartsenpraktijken Bosma en Iest 

Gezondheidscentrum Huizumerpoort

Sixmastraat 12-18

Leeuwarden 

LET OP! U kunt hier uitsluitend terecht indien u in deze periode een afspraak heeft. Voor vragen over reeds geplande afspraken kunt u contact opnemen met de assistente op Huisartsenpraktijk Aldlân via telefoonnummer: 058-280 15 05.

 • Na 17.00 uur tot de volgende ochtend 8:00 uur en in het weekend kunt u voor spoed en dringende zaken terecht bij de Dokterswacht Friesland. Op www.dokterswacht.nl ziet u hoe u geholpen kunt worden. Ook vindt u daar het nieuwe telefoonnummer (zonder extra belkosten) van Dokterswacht.

Mijn Gezondheid.net (MGN)

U kunt, online, inzage krijgen in uw dossier door u met uw digiD aan te melden op

www. Mijn Gezondheid.net. Onderaan onze startpagina vind u een link.

De praktijk geeft na uw verzoek uw dossier vrij voor inzage in een beveiligde internetomgeving.

U kunt via MGN ook online afspraken inplannen.

Bij spoedgevallen vragen wij u ALTIJD telefonisch contact op te nemen met de praktijk.

MedGemak is de app die bij MGN hoort. U kunt deze downloaden op uw telefoon of tablet. Met deze app heeft u snel toegang tot uw medische omgeving.

Vacature

Coronaregels in onze praktijk

In de media heeft u gehoord dat alle corona regels zijn komen te vervallen en dat ook het testen op corona niet meer hoeft.

Als huisartsenpraktijk hebben wij echter te maken met patiënten met een soms heel kwetsbare gezondheid. Wij kunnen u daarom een enkele keer vragen een zelftest te doen voor u op het spreekuur komt. Dit doen wij als wij twijfelen of uw klachten kunnen horen bij corona. Wij hopen dat u hier begrip voor heeft.

Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens

Wilt u als er wijzigingen zijn in uw persoonlijke gegevens zijn dit doorgeven aan de assistente ?

Denk aan een nieuw adres, naamswijziging na huwelijk of scheiding maar ook bijvoorbeeld een nieuw 06 nummer of emailadres.

Opleidingspraktijk

Wij zijn een opleidingspraktijk die basisartsen opleidt tot huisarts maar ook toekomstige doktersassistentes begeleidt tijdens een deel van hun opleiding.

Bloed prikken op afspraak

Bloedafname kan alleen op afspraak. Er zijn meerdere locaties in Leeuwarden.

Ook als u materiaal moet inleveren moet u een afspraak maken.

Bloedafname in het MCL is alléén mogelijk als er bloedafname aangevraagd wordt door een specialist.

Ga naar certe.nl om een afspraak in te plannen of bel 088-2371000

Neem het afnameformulier én legitimatie mee naar uw afspraak.

Online afspraken maken

U kunt ook online een afspraak maken, dit kan via MijnGezondheid.net.nl.

U meldt zich hier aan met digiD

Houdt er rekening mee dat u bij meerdere vragen ook meer tijd inplant.

BIJ SPOED MOET ALTIJD DE PRAKTIJK BELLEN !!

Als u twijfelt of uw afspraak dringend is kijk dan eerst op www. thuisarts.nl voor betrouwbare informatie en advies óf overleg met de assistente,

Zorg voor de basis

Zorg voor de basis, dan zorg je voor de huisartsenzorg. De patiëntenzorg van de huisarts is de basis van de zorg voor alle Nederlanders. Het is cruciaal dat iedereen in Nederland een eigen huisarts heeft waar burgers laagdrempelig terecht kunnen, want mensen met een vaste huisarts leven gezonder én langer. Daarom is het belangrijk dat […]

Lees verder