Huisartsenzorg en eigen risico

Voor reguliere huisartsenzorg hoeft u als patiënt niets te betalen. Dit gaat via uw zorgverzekeraar. Voor een bezoek aan de huisarts bent u geen eigen risico kwijt. De huisarts kan het nodig vinden dat er medicatie wordt voorgeschreven of een aanvullend onderzoek noodzakelijk is, in dit geval zullen de kosten van uw eigen risico afgaan. […]

Lees verder

Toestemming inzage medisch dossier

Uw huisarts en apotheek mogen uw medische gegevens alleen delen met andere zorgverleners als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. En andere zorgverleners mogen de gegevens alleen inzien als dat nodig is voor uw behandeling. U kunt een toestemmingsformulier afhalen bij de assistente van de huisartsenpraktijk of u kunt uw toestemming online regelen via www.ikgeeftoestemming.nl Wilt u […]

Lees verder

Legitimeren

Sinds 01 juli 2009 is er in Nederland de zogeheten identificatieplicht. Dit betekent dat de zorgverlener in de huisartsenpraktijk wettelijk verplicht is om aan deze identificatieplicht te voldoen. Voor u als patiënt van onze praktijk betekent het dat er door één van de medewerkers gevraagd kan worden u te identificeren d.m.v. een geldige ID‐kaart, paspoort […]

Lees verder

Vitamine B12 tekort

Meerdere mensen hebben een vitamine B12 tekort. Dit wordt aangetoond in het bloed. Het tekort kan worden aangevuld met vitamine B12 tabletten 1000mg. Deze zijn vrij verkrijgbaar bij apotheek en drogist. Uit onderzoek is gebleken dat een onderhoud van tabletten even effectief is als vitamine B12 injecties. Indien er een ernstig tekort is dan kan […]

Lees verder

Stoppen met roken

Stoppen met roken begint met een goede motivatie! Hulp bij stoppen met roken verhoogt de slagingskans! Wij bieden begeleiding bij stoppen met roken. U kunt hiervoor een afspraak maken. Voorafgaand aan het intakegesprek vragen wij u een vragenlijst in te vullen. In het intakegesprek gaat de praktijkondersteuner met u na wat uw motivatie is om te […]

Lees verder