Update Covid-vaccinaties 12 april

Vanaf komende woensdag ,14 april , starten wij met de 1e prikronde van de vaccinaties. Dit doen wij met alle Leeuwarder huisartsenpraktijken en in samenwerking met GGD Fryslân.


De volgende mensen hebben van ons een uitnodiging mogen ontvangen: 
personen geboren in 1956, 1957, 1958, 1959 en 1960
personen geboren in 1956, 1957, 1958, 1959 en 1960 met BMI>40 of het syndroom van Down
Behoort u nog niet tot een van bovengenoemde groepen en wilt u weten wanneer u een vaccinatie krijgt? Kijk dan op: Rijksoverheid.nl: Coronavaccinatie.
De praktijk kan hierin momenteel niet iets voor u betekenen en volgt ook de RIVM richtlijnen.

LET OP! Vanwege de grootschalige organisatie omtrent deze vaccinaties, vinden deze uitsluitend plaats in het WTC (FEC), Heliconweg 52 te Leeuwarden en niet op de huisartsenpraktijken.

Vragen

Ik twijfel / heb algemene vragen over de vaccinatie met AstraZeneca

Kijk voor meer informatie op:

Wanneer u afziet van de uitnodiging voor AstraZeneca kunnen wij helaas niet voorspellen of, wanneer en welk vaccin eventueel dan een mogelijkheid zou kunnen zijn.

Ik kan niet op de afspraak komen, wat nu?
Wij doen u het dringende verzoek gehoor te geven aan de uitnodiging op het vermelde tijdstip. Dit vanwege de grootschalige organisatie en nut en noodzaak om de bevolking zo spoedig mogelijk te vaccineren.

Heeft u op het moment van de uitnodiging Corona of de afgelopen 4 weken gehad, dan komt u alleen op de 2e afspraak. Er is in uw geval ook maar 1 vaccinatie nodig.

Bent u in afwachting van de uitslag van de Coronatest op het moment dat de afspraak gepland staat → neem contact op met de praktijk wanneer de uitslag bekend is.

Heeft u moeite met vervoer, probeer dit met uw omgeving te regelen of vraag hulp via bijvoorbeeld vrijwilligers van het Rode Kruis.

Is er onverhoopt een calamiteit, neem dan contact op met de praktijk.

Ik heb geen uitnodiging, maar wil wel graag gevaccineerd worden?
geboren in 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 → er is iets niet goed gegaan bij de selectie, u wordt alsnog ingepland, neem hiervoor contact op met de praktijk.

geboren na 1960 → u bent jonger dan 60, u krijgt geen Astra Zeneca van uw huisarts. Houdt de informatie van het RIVM in de gaten.

geboren voor 1956 → u krijgt waarschijnlijk binnenkort een uitnodiging van de GGD/RIVM.

Ik gebruik bloedverdunners

Als u acenocoumarol gebruikt is het advies contact op te nemen met de trombosedienst. Als u andere bloedverdunners gebruikt kunt u gevaccineerd worden zonder dat u hoeft te overleggen, u wordt verzocht de prikplek zelf 10 minuten af te drukken na de vaccinatie.

Houdt onze website in de gaten voor meer updates.

Informatie covidvaccinatie

Voor meer informatie over de COVID-19 vaccinatie verwijzen wij u naar:

RIVM: Vragen en achtergronden COVID-19

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden

Rijksoverheid: vaccinatie tegen het coronavirus:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie

Telefonisch:

Heeft u vragen over het coronavirus? U kunt terecht bij het publieksinformatienummer 0800 – 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur).

Mondkapje verplicht.

Vanaf 1 december is het dragen van mondkapjes verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder.

Het mondkapje dient u zelf mee te nemen.

Er geldt een uitzondering voor mensen die vanwege hun beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen. Uiteraard respecteren we het als u een ontheffing heeft , wij zullen u dan wel vragen buiten de praktijk te wachten tot het moment dat de huisarts u kan ontvangen.

Onze praktijk wordt regelmatig gevraagd om voor deze uitzonderingssituaties een verklaring af te geven. Als huisartsen geven wij geen medische verklaring af, ook niet in dit geval. U kunt zelf een verklaring downloaden op www. Rijksoverheid.nl.

Symptomen Covid-19

Klachten die veel voorkomen:
 • Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
 • Hoesten
 • Benauwdheid
 • Verhoging of koorts
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
 • hoofdpijn

Heeft u een of meer van deze klachten? Neem contact op met de GGD, tel 0800-1202 en laat u testen. Blijf thuis tot de uitslag bekend is.

Als iemand binnen het gezin of huishouden ook koorts en/of benauwdheid heeft, dan moet iedereen thuisblijven.

Belangrijk: ga niet naar de huisarts toe, maar bel de huisarts of huisartsenpost. Neem bij ernstige klachten direct contact op.

Meer informatie is te vinden op www.rivm.nl

Bloed prikken op afspraak

Let op: bloedafname kan alleen op afspraak. Er zijn 2 locaties in Leeuwarden. Bloedafname in het MCL is niet meer mogelijk als uw huisarts de aanvragende arts is.

ga naar hal.frl om een afspraak in te plannen.

Een afspraak maken is nodig om lange wachtrijen en volle wachtkamers te voorkomen.

Praktijkvoering

Wij werken met aangepaste spreekuren en plannen uw afspraak zoveel mogelijk voor dezelfde dag of op kort termijn.

Er geldt een mondkapjesplicht. Uiteraard respecteren we het als u een ontheffing heeft , wij zullen u dan wel vragen buiten de praktijk te wachten tot het moment dat de huisarts u kan ontvangen.

Wij houden 1.5 meter afstand van elkaar

Bij de ingang kunt u uw handen desinfecteren

De praktijk is zonder telefonisch overleg of afspraak niet vrij toegankelijk.

Urine onderzoek doen wij na telefonisch overleg, volgt u de instructies van de assistente op over het inleveren.

De praktijk is telefonisch bereikbaar voor vragen of klachten waar u zich ongerust over maakt.
De assistente zal gezamenlijk met u kijken wat in uw situatie het beste is om te doen; zelfzorgadvies, inplannen voor het telefonisch spreekuur , een beoordeling d.m.v. een foto of een consult bij de arts. Er zijn beperkte spreekuur mogelijkheden en gaan hier kritisch mee om.

Twijfelt u over u klachten? Betrouwbare informatie en advies vind u op de website: thuisarts.nl

Indien u een afspraak heeft, komt u alleen naar de praktijk, begeleiding is alleen toegestaan bij kinderen of bij noodzaak , na overleg (maximaal 1 persoon).

Het bestellen van medicatie wordt uitsluitend telefonisch gedaan, het liefst via de receptenlijn.

De praktijk is zonder telefonisch overleg of afspraak niet vrij toegankelijk. De balie is gesloten.

Ook tijdens de coronacrisis is uw huisarts bereikbaar voor vragen of klachten waarover u zich ongerust maakt. De praktijk is echter zonder telefonisch overleg of afspraak niet vrij toegankelijk. U kunt telefonisch contact opnemen met de praktijk, dan bekijken we samen wat in uw situatie het beste is om te doen.

Wij werken met een aangepast spreekuur.

Het bestellen van medicijnen wordt uitsluitend via de receptenlijn gedaan. Voor urineonderzoek kunt u eerst telefonisch contact opnemen met de praktijk voor instructies.

Online afspraken maken MOMENTEEL NIET MOGELIJK

U kunt ook online een afspraak maken, dit kan via het patiënten portaal op deze website.  U meldt zich aan met uw naam, geboortedatum en telefoonnummer. U kiest zelf met wie en wanneer. Als u de afspraak heeft gemaakt, staat deze direct in onze agenda.

Huisarts in opleiding

In onze praktijk is vaak een arts in opleiding tot huisarts werkzaam.
Deze arts volgt de vervolgopleiding tot huisarts. De arts in opleiding doet ook zelfstandig spreekuur en bespreekt dit eventueel met de opleidend huisarts. Soms worden voor dat doel video-opnamen gemaakt die in de praktijk met de opleider worden bekeken.
Mocht u hier bezwaar tegen hebben, geef dit dan aan bij de assistente.

Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk 

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

 

De plichten van de huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijk Aldlân is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Huisartsenpraktijk Aldlân hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Huisartsenpraktijk Aldlân. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk Aldlân is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.
Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Huisartsenpraktijk Aldlân hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).
Uitwisseling gegevens
Huisartsenpraktijk Aldlân wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via <het Landelijk Schakelpunt> relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

 

 

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.
Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

Update Covid-vaccinaties 12 april

Vanaf komende woensdag ,14 april , starten wij met de 1e prikronde van de vaccinaties. Dit doen wij met alle Leeuwarder huisartsenpraktijken en in samenwerking met GGD Fryslân. De volgende mensen hebben van ons een uitnodiging mogen ontvangen: personen geboren in 1956, 1957, 1958, 1959 en 1960personen geboren in 1956, 1957, 1958, 1959 en 1960 met […]

Lees verder