Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens

Wilt u als er wijzigingen zijn in uw persoonlijke gegevens zijn dit doorgeven aan de assistente ?

Denk aan een nieuw adres , naamswijziging na huwelijk of scheiding maar ook bijvoorbeeld een nieuw 06 nummer of emailadres.

Griepvaccinatie 2021

De jaarlijkse griepprik wordt dit jaar op zaterdag 13 november gegeven. Als u behoort tot één van de risicogroepen, kunt u binnenkort een uitnodiging per post verwachten.

Huisarts in opleiding

Wij zijn een opleidingspraktijk die basisartsen opleidt tot huisarts.

Op dit moment is Rosemarijn Tattersall onze huisarts in opleiding.

Zij blijft tot augustus 2022 werkzaam in onze praktijk.

Mondkapje

Op dit moment is het binnen onze praktijk niet verplicht om een mondkapje te dragen.

Heeft u een onderzoek / behandeling heeft waarbij onze medewerkers binnen 1,5 meter in uw nabijheid moeten zijn, is het dragen van een mondkapje gewenst.

Symptomen Covid-19

Klachten die veel voorkomen:
  • Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
  • Hoesten
  • Benauwdheid
  • Verhoging of koorts
  • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
  • hoofdpijn

Heeft u een of meer van deze klachten? Neem contact op met de GGD, tel 0800-1202 en laat u testen. Blijf thuis tot de uitslag bekend is.

Als iemand binnen het gezin of huishouden ook koorts en/of benauwdheid heeft, dan moet iedereen thuisblijven.

Belangrijk: ga niet naar de huisarts toe, maar bel de huisarts of huisartsenpost. Neem bij ernstige klachten direct contact op.

Meer informatie is te vinden op www.rivm.nl

Bloed prikken op afspraak

Let op: bloedafname kan alleen op afspraak. Er zijn 2 locaties in Leeuwarden. Bloedafname in het MCL is niet meer mogelijk als uw huisarts de aanvragende arts is.

Ga naar hal.frl om een afspraak in te plannen of bel 088-2371000

Een afspraak maken is nodig om lange wachtrijen en volle wachtkamers te voorkomen.

Praktijkvoering

Wij werken met aangepaste spreekuren en plannen uw afspraak zoveel mogelijk voor dezelfde dag of op kort termijn.

Er geldt een mondkapjesplicht. Uiteraard respecteren we het als u een ontheffing heeft , wij zullen u dan wel vragen buiten de praktijk te wachten tot het moment dat de huisarts u kan ontvangen.

Wij houden 1.5 meter afstand van elkaar

Bij de ingang kunt u uw handen desinfecteren

De praktijk is zonder telefonisch overleg of afspraak niet vrij toegankelijk.

Urine onderzoek doen wij na telefonisch overleg, volgt u de instructies van de assistente op over het inleveren.

De praktijk is telefonisch bereikbaar voor vragen of klachten waar u zich ongerust over maakt.
De assistente zal gezamenlijk met u kijken wat in uw situatie het beste is om te doen; zelfzorgadvies, inplannen voor het telefonisch spreekuur , een beoordeling d.m.v. een foto of een consult bij de arts. Er zijn beperkte spreekuur mogelijkheden en gaan hier kritisch mee om.

Twijfelt u over u klachten? Betrouwbare informatie en advies vind u op de website: thuisarts.nl

Indien u een afspraak heeft, komt u alleen naar de praktijk, begeleiding is alleen toegestaan bij kinderen of bij noodzaak , na overleg (maximaal 1 persoon).

Het bestellen van medicatie wordt uitsluitend telefonisch gedaan, het liefst via de receptenlijn.

De praktijk is zonder telefonisch overleg of afspraak niet vrij toegankelijk. De balie is gesloten.

Ook tijdens de coronacrisis is uw huisarts bereikbaar voor vragen of klachten waarover u zich ongerust maakt. De praktijk is echter zonder telefonisch overleg of afspraak niet vrij toegankelijk. U kunt telefonisch contact opnemen met de praktijk, dan bekijken we samen wat in uw situatie het beste is om te doen.

Wij werken met een aangepast spreekuur.

Het bestellen van medicijnen wordt uitsluitend via de receptenlijn gedaan. Voor urineonderzoek kunt u eerst telefonisch contact opnemen met de praktijk voor instructies.

Online afspraken maken DOOR COVID-19 MOMENTEEL NIET MOGELIJK

U kunt ook online een afspraak maken, dit kan via het patiënten portaal op deze website.  U meldt zich aan met uw naam, geboortedatum en telefoonnummer. U kiest zelf met wie en wanneer. Als u de afspraak heeft gemaakt, staat deze direct in onze agenda.

Huisarts in opleiding

In onze praktijk is vaak een arts in opleiding tot huisarts werkzaam.
Deze arts volgt de vervolgopleiding tot huisarts. De arts in opleiding doet ook zelfstandig spreekuur en bespreekt dit eventueel met de opleidend huisarts. Soms worden voor dat doel video-opnamen gemaakt die in de praktijk met de opleider worden bekeken.
Mocht u hier bezwaar tegen hebben, geef dit dan aan bij de assistente.

Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens

Wilt u als er wijzigingen zijn in uw persoonlijke gegevens zijn dit doorgeven aan de assistente ? Denk aan een nieuw adres , naamswijziging na huwelijk of scheiding maar ook bijvoorbeeld een nieuw 06 nummer of emailadres.

Lees verder