Praktijk gesloten op donderdag 22 oktober vanaf 11.30uur

Op donderdag 22 oktober is de praktijk gesloten vanaf 11.30uur. Voor spoedgevallen wordt de praktijk waargenomen door praktijk de Haan, Nylansdyk 122, telefoonnummer: 058 212 4177.

Op vrijdag 23 oktober is de eigen praktijk weer bereikbaar vanaf 8.00 uur.

Griepvaccinatie 2020

 In oktober en november krijgen zo’n 6 miljoen mensen van hun huisarts een uitnodiging voor de jaarlijkse griepprik. De griepprik is voor mensen van 60 jaar en ouder en voor volwassenen en kinderen met bepaalde medische aandoeningen.

In uw uitnodigingsbrief staat dag en de tijd vermeld. U kunt alleen op de aangegeven dag en tijd komen, dit jaar is het helaas niet mogelijk om flexibel te zijn bij het maken van afspraken. Door groepen te verspreiden voorkomen we extreme drukte en zijn we in staat om de vaccinatie voor iedereen veilig te organiseren.

 Locatie: Sporthal Nylan, Middelzeelaan 18, 8932 AK Leeuwarden. 

Neem de uitnodigingsbrief en mondkapje mee naar de prik locatie. Zonder uitnodigingsbrief kunnen wij u geen prik geven.  Uiteraard zullen wij zoveel mogelijk maatregelen nemen en rekening houden me het coronavirus, zodat uw en onze veiligheid wordt gewaarborgd.

DRINGEND VERZOEK MONDKAPJE TE DRAGEN, het mondkapje dient u zelf mee te nemen.

Vanaf 1 oktober doen wij een dringend verzoek om een mondkapje te dragen voordat u zich meldt bij de balie, wanneer u plaats neemt in de wachtkamer en u een afspraak heeft met uw huisarts, met de praktijkondersteuner of met de assistente. Het mondkapje dient u zelf mee te nemen.

Foutieve uitnodiging griepvaccinatie

Heeft u een uitnodiging voor de griepvaccinatie ontvangen met een verkeerde achternaam er op? Deze kunt u weggooien. U krijgt een nieuwe oproep. Onze excuses voor het ongemak.

Corona / Covid 19

Symptomen COVID-19

Klachten die veel voorkomen:

  • Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
  • Hoesten
  • Benauwdheid
  • Verhoging of koorts
  • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Heb je een of meer van deze klachten? Neem contact op met de GGD, tel 0800-1202 en laat je testen. Blijf thuis tot de uitslag bekend is.

Als iemand binnen het gezin of huishouden ook koorts en/of benauwdheid heeft, dan moet iedereen thuisblijven.

Belangrijk: ga niet naar de huisarts toe, maar bel de huisarts of huisartsenpost. Neem bij ernstige klachten direct contact op.

Meer informatie is te vinden op www.rivm.nl

Huisartsen geven géén geneeskundige verklaringen rondom Corona

Huisartsen krijgen vaak de vraag voor verklaringen omtrent Corona.
Huisartsen geven géén geneeskundige verklaring af op verzoek van werkgevers, scholen en andere instanties. In Nederland worden dergelijke verklaringen door onafhankelijke artsen afgegeven en niet door de behandelende (huis)artsen.

Bloed prikken op afspraak

Let op: bloedafname op de prikpoli in het MCL of een andere priklocatie kan alleen op afspraak.

ga naar hal.frl om een afspraak in te plannen.

Een afspraak maken is nodig om lange wachtrijen en volle wachtkamers te voorkomen.

Praktijkvoering vanaf maandag 11 mei 2020, bijgewerkt 18-05-2020

Na een periode van uitsluitend spoedzorg op de praktijk vanwege de Coronapandemie, komt er langzaam weer meer ruimte voor het uitbreiden van onze reguliere zorgtaken. Helaas is dit nog steeds beperkt.


Onze praktijkvoering dienen wij te blijven voeren in het kader van de “1,5 meter samenleving”, waarbij wij uw en onze gezondheid voorop blijven stellen en de geldende richtlijnen van onze beroepsgroep en het RIVM blijven volgen.
Wat betekent dit voor u?
LET OP! Heeft u hoest-, benauwdheidsklachten en/of koorts (>38 graden) neem dan uitsluitend telefonisch contact op en kom NIET naar de praktijk.

De praktijk is in principe zonder telefonisch overleg of afspraak niet vrij toegankelijk.

De praktijk is telefonisch bereikbaar voor vragen of klachten waar u zich ongerust over maakt.
De assistente zal gezamenlijk met u kijken wat in uw situatie het beste is om te doen; zelfzorgadvies, inplannen voor het telefonisch spreekuur of op het spreekuur komen. Er is tot op heden enkel nog beperkt spreekuur aanwezig. Hier dienen wij dan ook kritisch mee om te gaan. Houd hier rekening mee.

Indien u een afspraak heeft, komt u alleen naar de praktijk, begeleiding is alleen toegestaan bij kinderen. (maximaal 1 persoon).
Wij vragen u rekening te houden met de 1,5 meter afstand en de hygiëneregels. Wij hanteren een deurbeleid. Dit betekent dat u (nogmaals) gevraagd wordt naar eventuele hoest- benauwdheidsklachten en/of koorts en dat u, indien nodig, een mondkapje dient op te zetten.

Het bestellen van medicatie wordt uitsluitend via de receptenlijn gedaan.
Twijfelt u over u klachten? Te allen tijde vindt u betrouwbare informatie en advies op de website thuisarts.nl
Om onze zorg te kunnen blijven continueren zullen wij nu en in de toekomst nauw blijven samenwerken met onze collega huisartsenpraktijken De Haan en C.G. Iest.

De praktijk is zonder telefonisch overleg of afspraak niet vrij toegankelijk. De balie is gesloten.

Ook tijdens de coronacrisis is uw huisarts bereikbaar voor vragen of klachten waarover u zich ongerust maakt. De praktijk is echter zonder telefonisch overleg of afspraak niet vrij toegankelijk. U kunt telefonisch contact opnemen met de praktijk, dan bekijken we samen wat in uw situatie het beste is om te doen.

Wij werken met een aangepast spreekuur.

Het bestellen van medicijnen wordt uitsluitend via de receptenlijn gedaan. Voor urineonderzoek kunt u eerst telefonisch contact opnemen met de praktijk voor instructies.

Coronavirus (COVID-19)

Heeft u algemene vragen over het Corona virus? Neem voor de actuele informatie contact op met het RIVM op 0800-1351 of kijk op de website.

Heeft u klachten die mogelijk duiden op het Corona virus, kijk dan eerst op de speciale site van thuisarts.nl of het nodig is om de huisartsenpraktijk te bellen.

Kom NIET naar de praktijk toe, daarmee bent u een besmettingsgevaar voor anderen.

Welke praktijkvoering hanteren wij? Hierin volgen wij het landelijke beleid conform RIVM en NHG richtlijnen en betekent het volgende:

Balie Ter bescherming van onze medewerkers is onze balie in principe gesloten om de eventuele virusoverdracht te beperken. Voor vragen m.b.t. formulieren, het inleveren van urine is het verzoek telefonisch contact op te nemen.

Afspraken Wij maken alleen afspraken voor dringende zaken die niet kunnen wachten.

o U komt alleen in de praktijk, begeleiding is alleen toegestaan bij kinderen

(maximaal 1 persoon)

o Wij schudden geen handen

o Was uw handen regelmatig met water en zeep

o Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog

o Maak gebruik van papieren zakdoekjes.

Telefonisch spreekuur Wij hebben meer ruimte voor telefonisch spreekuur met de huisarts. Indien noodzakelijk zal de assistente u hiervoor inplannen. De afspraken met de praktijkondersteuners Somatiek en GGZ en de praktijkverpleegkundige ouderenzorg vinden eveneens telefonisch plaats.

Visites In principe doen wij de komende weken uitsluitend visites met een medische noodzaak, tenzij dit na overleg met de huisarts anders wordt bepaald.

Algemene klachten en vragen Heeft u andere klachten of vragen waar u twijfels over heeft? Kijk voor meer informatie op thuisarts of neem dan contact op met de praktijk. De assistentes zullen u in eerste instantie voorzien van zelfzorgadvies. Indien dit niet toereikend is, wordt overlegd met de huisarts hoe verder te handelen.

Praktijk gesloten op donderdag 22 oktober vanaf 11.30uur

Op donderdag 22 oktober is de praktijk gesloten vanaf 11.30uur. Voor spoedgevallen wordt de praktijk waargenomen door praktijk de Haan, Nylansdyk 122, telefoonnummer: 058 212 4177. Op vrijdag 23 oktober is de eigen praktijk weer bereikbaar vanaf 8.00 uur.

Lees verder