Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens

Wilt u als er wijzigingen zijn in uw persoonlijke gegevens zijn dit doorgeven aan de assistente ?

Denk aan een nieuw adres, naamswijziging na huwelijk of scheiding maar ook bijvoorbeeld een nieuw 06 nummer of emailadres.