Bloed prikken op afspraak

Let op: bloedafname kan alleen op afspraak. Er zijn 2 locaties in Leeuwarden. Bloedafname in het MCL is niet meer mogelijk als uw huisarts de aanvragende arts is.

ga naar hal.frl om een afspraak in te plannen.

Een afspraak maken is nodig om lange wachtrijen en volle wachtkamers te voorkomen.