Bloed prikken op afspraak

Bloedafname kan alleen op afspraak. Er zijn meerdere locaties in Leeuwarden.

Ook als u materiaal moet inleveren moet u een afspraak maken.

Bloedafname in het MCL is alléén mogelijk als er bloedafname aangevraagd wordt door een specialist.

Ga naar certe.nl om een afspraak in te plannen of bel 088-2371000

Neem het afnameformulier én legitimatie mee naar uw afspraak.