Covid-19 vaccinatie

De Leeuwarder huisartsen zijn zich aan het voorbereiden op de COVID-19 vaccinatie.

Voor meer informatie over de COVID-19 vaccinatie verwijzen wij u naar:

RIVM: Vragen en achtergronden COVID-19

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden

Rijksoverheid: vaccinatie tegen het coronavirus:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie

Telefonisch:

Heeft u vragen over het coronavirus? U kunt terecht bij het publieksinformatienummer 0800 – 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur).

Verhuizen naar ander postcodegebied

Indien u naar een ander postcodegebied verhuist, verzoeken wij u vriendelijk een andere huisarts te zoeken. De reden hiervoor is dat een huisarts een inspanningsverplichting heeft om bij spoed binnen 15 minuten bij de patiënt te zijn.

Mondkapje verplicht.

Vanaf 1 december is het dragen van mondkapjes verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder.

 Het mondkapje dient u zelf mee te nemen.

Er geldt een uitzondering voor mensen die vanwege hun beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen. Onze praktijk wordt regelmatig gevraagd om voor deze uitzonderingssituaties een verklaring af te geven. Als huisartsen geven wij geen medische verklaring af, ook niet in dit geval. Dit is tevens het landelijke advies van onze beroepsvereniging.

Corona / Covid 19 en Praktijkvoering, bijgewerkt 16 dec 2020

Symptomen COVID-19

Klachten die veel voorkomen:

  • Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
  • Hoesten
  • Benauwdheid
  • Verhoging of koorts
  • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Heb je een of meer van deze klachten? Neem contact op met de GGD, tel 0800-1202 en laat je testen. Blijf thuis tot de uitslag bekend is.

Als iemand binnen het gezin of huishouden ook koorts en/of benauwdheid heeft, dan moet iedereen thuisblijven.

Belangrijk: ga niet naar de huisarts toe, maar bel de huisarts of huisartsenpost. Neem bij ernstige klachten direct contact op.

Meer informatie is te vinden op www.rivm.nl

Onze praktijkvoering dienen wij te blijven voeren in het kader van de “1,5 meter samenleving”, waarbij wij uw en onze gezondheid voorop blijven stellen en de geldende richtlijnen van onze beroepsgroep en het RIVM blijven volgen.
Wat betekent dit voor u?
LET OP! Heeft u hoest-, benauwdheidsklachten en/of koorts (>38 graden) neem dan uitsluitend telefonisch contact op en kom NIET naar de praktijk.

De praktijk is in principe zonder telefonisch overleg of afspraak niet vrij toegankelijk.

De praktijk is telefonisch bereikbaar voor vragen of klachten waar u zich ongerust over maakt.
De assistente zal gezamenlijk met u kijken wat in uw situatie het beste is om te doen; zelfzorgadvies, inplannen voor het telefonisch spreekuur of op het spreekuur komen. Er is tot op heden enkel nog beperkt spreekuur aanwezig. Hier dienen wij dan ook kritisch mee om te gaan. Houd hier rekening mee.

Indien u een afspraak heeft, komt u alleen naar de praktijk, begeleiding is alleen toegestaan bij kinderen. (maximaal 1 persoon).
Wij vragen u rekening te houden met de 1,5 meter afstand en de hygiëneregels. Het dragen van een mondkapje is verplicht.

Het bestellen van medicatie wordt uitsluitend via de receptenlijn gedaan.

Voor urineonderzoek kunt u eerst telefonisch contact opnemen met de praktijk voor instructies.

Twijfelt u over u klachten? Te allen tijde vindt u betrouwbare informatie en advies op de website thuisarts.nl

Huisartsen geven géén geneeskundige verklaringen rondom Corona en mondkapjes.

Huisartsen krijgen vaak de vraag voor verklaringen omtrent Corona.
Huisartsen geven géén geneeskundige verklaring af op verzoek van werkgevers, scholen en andere instanties. In Nederland worden dergelijke verklaringen door onafhankelijke artsen afgegeven en niet door de behandelende (huis)artsen.

Vanaf 1 december geldt in Nederland in publieke binnenruimtes een mondkapjesplicht, bijvoorbeeld in winkels, in het openbaar vervoer of de bibliotheek.

Er geldt een uitzondering voor mensen die vanwege hun beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen. Onze praktijk wordt regelmatig gevraagd om voor deze uitzonderingssituaties een verklaring af te geven. Als huisartsen geven wij geen medische verklaring af, ook niet in dit geval. Dit is tevens het landelijke advies van onze beroepsvereniging.

Bloed prikken op afspraak

Let op: bloedafname op de prikpoli in het MCL of een andere priklocatie kan alleen op afspraak.

ga naar hal.frl om een afspraak in te plannen.

Een afspraak maken is nodig om lange wachtrijen en volle wachtkamers te voorkomen.

Praktijkvoering bijgewerkt 16 december 2020


Onze praktijkvoering dienen wij te blijven voeren in het kader van de “1,5 meter samenleving”, waarbij wij uw en onze gezondheid voorop blijven stellen en de geldende richtlijnen van onze beroepsgroep en het RIVM blijven volgen.
Wat betekent dit voor u?
LET OP! Heeft u hoest-, benauwdheidsklachten en/of koorts (>38 graden) neem dan uitsluitend telefonisch contact op en kom NIET naar de praktijk.

De praktijk is in principe zonder telefonisch overleg of afspraak niet vrij toegankelijk.

De praktijk is telefonisch bereikbaar voor vragen of klachten waar u zich ongerust over maakt.
De assistente zal gezamenlijk met u kijken wat in uw situatie het beste is om te doen; zelfzorgadvies, inplannen voor het telefonisch spreekuur of op het spreekuur komen. Er is tot op heden enkel nog beperkt spreekuur aanwezig. Hier dienen wij dan ook kritisch mee om te gaan. Houd hier rekening mee.

Indien u een afspraak heeft, komt u alleen naar de praktijk, begeleiding is alleen toegestaan bij kinderen. (maximaal 1 persoon).
Wij vragen u rekening te houden met de 1,5 meter afstand en de hygiëneregels. Het dragen van een mondkapje is verplicht.

Het bestellen van medicatie wordt uitsluitend via de receptenlijn gedaan.

Twijfelt u over u klachten? Te allen tijde vindt u betrouwbare informatie en advies op de website thuisarts.nl

De praktijk is zonder telefonisch overleg of afspraak niet vrij toegankelijk. De balie is gesloten.

Ook tijdens de coronacrisis is uw huisarts bereikbaar voor vragen of klachten waarover u zich ongerust maakt. De praktijk is echter zonder telefonisch overleg of afspraak niet vrij toegankelijk. U kunt telefonisch contact opnemen met de praktijk, dan bekijken we samen wat in uw situatie het beste is om te doen.

Wij werken met een aangepast spreekuur.

Het bestellen van medicijnen wordt uitsluitend via de receptenlijn gedaan. Voor urineonderzoek kunt u eerst telefonisch contact opnemen met de praktijk voor instructies.

Patiëntenstop

Vanwege toename in het patiëntenaantal de afgelopen jaren, het huisartsentekort en om de kwaliteit van onze huisartsenzorg te borgen is het momenteel helaas niet mogelijk om u in te schrijven als patiënt.

Er is geen mogelijkheid om op een wachtlijst geplaatst te worden.

Online afspraken maken MOMENTEEL NIET MOGELIJK

U kunt ook online een afspraak maken, dit kan via het patiënten portaal op deze website.  U meldt zich aan met uw naam, geboortedatum en telefoonnummer. U kiest zelf met wie en wanneer. Als u de afspraak heeft gemaakt, staat deze direct in onze agenda.

Covid-19 vaccinatie

De Leeuwarder huisartsen zijn zich aan het voorbereiden op de COVID-19 vaccinatie. Voor meer informatie over de COVID-19 vaccinatie verwijzen wij u naar: RIVM: Vragen en achtergronden COVID-19 https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden Rijksoverheid: vaccinatie tegen het coronavirus: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie Telefonisch: Heeft u vragen over het coronavirus? U kunt terecht bij het publieksinformatienummer 0800 – 1351 (tussen 08:00 en 20:00 […]

Lees verder